Kako osebe z avtističnimi motnjami doživljajo odnose
Simona Rogič Ožek

Povzetek:  Osebe z avtističnimi motnjami se soočajo s težavami na področju socialne komunikacije in interakcije, kar se kaže v izzivih pri vzpostavljanju, ohranjanju in vzdrževanju odnosov. Z namenom boljšega razumevanja odnosov, ki jih vzpostavljajo osebe z avtističnimi motnjami z ljudmi zunaj družine, v prispevku predstavljamo kvalitativno raziskavo o doživljanju odnosov z njihove perspektive. Doživljanje odnosov smo raziskovali na vzorcu 18 polnoletnih oseb z avtističnimi motnjami, ki imajo normalne intelektualne sposobnosti, pri čemer smo uporabili polstrukturirani intervju. Kvalitativna analiza je pokazala, da osebe z avtističnimi motnjami v našem vzorcu hkrati izražajo raznovrstno paleto oteževalnih dejavnikov pri odnosih z drugimi ljudmi in hkrati spodbudne dejavnike, ki so v primerjavi z oteževalnimi s strani posameznih intervjuvanih oseb manjkrat izraženi. Oteževalni dejavniki se nanašajo na izogibanje odnosom, različne oteževalne izkušnje pri vstopanju v odnose v odraslosti in oteževalne izkušnje v preteklosti. Spodbudni dejavniki se nanašajo na pozitivno doživljanje odnosov in težnje po povezovanju in vzpostavljanje odnosov vzajemnosti, ki se nanašajo na obdobje odraslosti. Razumevanje doživljanja odnosov pri osebah z avtističnimi motnjami lahko pomaga izboljšati obstoječo strokovno podporo in edukacijske strategije na področju socialnega povezovanja za zagotavljanje socialne vključenosti.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.