Etičnost v raziskovanju na pedagoškem področju v Sloveniji med letoma 1991 in 2021
Žan Korošec

Povzetek:  Raziskovalna etika je obvezen dejavnik vsake študije, ki vključuje ljudi, pri čemer pa se njeno celostno upoštevanje poredko odvije brez dilem. V izobraževanju je običajno, da delamo z otroki in drugimi ranljivimi skupinami, zaradi česar mora biti etična refleksija kontinuiran in celovit postopek. Prispevek želi s sistematičnim pregledom odkriti, kako se je v Sloveniji med letoma 1991 in 2021 razpravljalo o raziskovalni etiki na pedagoškem področju. Slednje smo izvedli z upoštevanjem smernic Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA), pri čemer smo literaturo črpali iz treh baz podatkov, in sicer SCOPUS, Web of Science (WoS) Core Collection in COBISS. Preko naprednega iskanja smo locirali 149 zapisov, vendar so po uveljavitvi vključujočih oz. izključujočih kriterijev in preverjanju primernosti ostali le trije prispevki. Nadaljnja analiza je poleg pomanjkanja pozornosti v relaciji do raziskovalne etike v izobraževanju pokazala, da se do nje običajno pristopa z vidika norm in potencialnih vprašanj v zvezi z udeležencem, medtem ko je manj pozora, namenjenega raziskovalcu, komisijam, filozofskemu ozadju itd. Sistematični pregled pokazal več področij, ki bi jih lahko v prihodnosti izboljšali, in ponudil nekaj predlogov za razvoj.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.