Omogočanje digitalno podprtega »učenja z delom« v poklicnem izobraževanju z izboljšanjem procesov »učenja kot postajanja« (RECENZIJA)
Anja Dolžan

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.