Kompleksnost izobraževanja za trajnostni razvoj: vpogled v južnoafriško visoko šolstvo
Ewelina K. Niemczyk

Povzetek:  Zapleteni svet 21. stoletja zahteva več znanja o trajnostnih praksah in politike za spodbujanje trajnostnega razvoja. Kot je razvidno iz mednarodne znanstvene literature, je treba nujno razmisliti o vlogi vzgoje in izobraževanja pri razvijanju trajnostnih družb ter preoblikovanju šolskih sistemov in ustvarjanju znanja, če želimo zgraditi vzdržno prihodnost. Visokošolske ustanove imajo posebno vlogo, saj izobražujejo učitelje, raziskovalce, voditelje in državljane, ki se bodo sposobni soočiti z globalnimi trajnostnimi izzivi ter sprejemati trajnostne odločitve in ukrepe. Predstavljena kvalitativna raziskava, ki izhaja iz globalnega konteksta, je analizirala dokumente, povezane z javno financiranimi univerzami v Južni Afriki, kot so izjave o poslanstvu in viziji univerz, letna poročila, strateški načrti in druga pomembna poročila za obdobje zadnjih petih let. Raziskava je poskušala odgovoriti na naslednji temeljni vprašanji: V kolikšni meri je trajnostni razvoj prisoten na analiziranih visokošolskih zavodih? Katere so glavne težave pri izvajanju izobraževanja za trajnostni razvoj v teh visokošolskih zavodih? Ugotovitve, ki izhajajo iz sistematične vsebinske analize, kažejo, da so proučevani južnoafriški visokošolski zavodi zavezani izobraževanju za trajnostni razvoj, vendar je učinkovito izvajanje vseh razsežnosti trajnostnega razvoja zapleteno in težavno. Očitno je, da se univerze osredotočajo na tri glavne vidike trajnostnega razvoja: trajnostno izobraževanje, trajnostne pobude in finančno vzdržnost. Čeprav rezultatov študije zaradi majhnega vzorca ni mogoče posplošiti, so lahko v pomoč drugim univerzam in prispevajo k védenju o izobraževanju za trajnostni razvoj v visokem šolstvu. Kot je navedeno v Agendi Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, so družbeni problemi teritorialno slepi, kar pomeni, da nobena posamezna država nima dovolj znanja oziroma raziskovalnih zmogljivosti, da bi sama rešila vse izzive. Zato je izmenjava spoznanj iz različnih okolij bistvena.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.