Akcijska kompetenca učiteljev v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj
Nena Vukelić

Povzetek:  Pri obravnavi kompetenc učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) teorija in praksa poudarjata pomen pripravljenosti učiteljev za izvajanje VITR. Zato je treba upoštevati konstrukt akcijske kompetence učiteljev, ki opisuje sposobnost učiteljev za delovanje na področju VITR. Avtorica v prispevku predlaga model akcijske kompetence učiteljev za delovanje na področju VITR, ki je sestavljen iz treh medsebojno povezanih večdimenzionalnih vidikov: (1) znanje in sposobnosti (VITR in znanje o pedagoških vsebinah), (2) motivacijska prepričanja (samoučinkovitost učiteljev za VITR, ocena vrednosti VITR in prevzemanje osebne odgovornosti) in (3) pripravljenost na delovanje (namen izvajati VITR). Predlagani model je mogoče empirično raziskati, odnosi med elementi kompetence pa lahko pomembno vplivajo na načrtovanje vzgojno-izobraževalnih intervencij, namenjenih usposabljanju učiteljev za VITR.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.