"Change project" pristop kot strategija akcijskega raziskovanja za spodbujanje strokovnega in kurikularnega razvoja na področju izobraževanja za trajnostni razvoj v visokem šolstvu
Shepherd Urenje

Povzetek:  Vse več je povpraševanja po drugačnem izobraževalnem pristopu k izzivom trajnostnega in pravičnega razvoja, ki bi ustrezal hitrosti spreminjanja okoliščin. Prispevek poudarja nujnost zagotavljanja kakovosti in ustreznosti izobraževanja kot odziva na trenutno globalno disfunkcijo. Pokaže, zakaj in kako se mora z vključevanjem izobraževanja za trajnostni razvoj v visoko šolstvo spremeniti vloga izobraževanja, če se želimo soočiti z globalnimi izzivi 21. stoletja. Ugotovitve, ki izhajajo iz participativnih akcijskih raziskav in intervjujev, so pokazale, da je baltski univerzitetni program VITR pripomogel k reševanju teh izzivov na treh področjih: dostop do nastajajoče skupnosti prakse VITR, ohranjanje kakovosti delovanja in podpora stalnemu strokovnemu razvoju. Kljub pomembnemu prispevku pa program še vedno ne dosega končnega cilja izobraževanja za trajnostni razvoj, tj. preoblikovanja transmisijskega izobraževanja v vseživljenjsko učenje.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.