Izkušnje študentov s kriznim izobraževanjem na daljavo med pandemijo covida-19
Marko Radovan in Danijela Makovec Radovan

Povzetek:  Ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 so zaznamovali način študija v številnih državah po svetu. Fakultete zaradi nenadnega prehoda na izobraževanje na daljavo niso imele časa pripraviti strategije izvedbe študijskega procesa, učitelji so pristope, kako izvajati predmete, iskali sami, pri čemer se je izkazalo, da številni med njimi zaradi pomanjkanja znanja za prehod niso bili ustrezno usposobljeni. Slednje so zagotovo občutili tudi študenti, zato se v prispevku ukvarjamo z vprašanjem, kako so spremembe v obliki študija doživljali študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Rezultati raziskave kažejo, da med študenti obstajajo razlike v njihovi oceni ustreznosti različnih pristopov poučevanja glede na različne dejavnike, vključno s študijskimi pogoji. Ti so pomembno vplivali tudi na ocene študentov o lastni usposobljenosti za sodelovanje v tej obliki študija ter na stališča, da so skozi omenjeno obliko dela pridobili več znanja kot pri izvedbi v živo. Ob tem je študij na daljavo v času pandemije pri študentih pomembno vplival tudi na občutek preobremenjenosti in motivacijo za študij ter povečal zaskrbljenost glede ocenjevanja znanja. Rezultati raziskave pa so obenem pokazali na potencial, ki ga študij na daljavo lahko ima, a je tega mogoče izkoristiti le, če so vsem udeležencem v procesu zagotovljeni ustrezni pogoji. Prispevek končujemo s štirimi priporočili, ki jih je pri razmisleku o uvajanju tovrstne oblike študija nujno upoštevati.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.