Cilja trajnostnega razvoja 4 in 5: dosežki, pomisleki in diskriminacija žensk na delovnem mestu
Gillian L. S. Hilton

Povzetek:  Članek obravnava 4. in 5. cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov glede na njun namen in trenutni napredek. Analizira, kako cilja vplivata na spremembe v posameznih predelih sveta. Članek obravnava doseganje ciljev za izobraževanje vseh deklic, enakopravno z dečki, in prizadevanje za enakopravnost žensk na svetovni ravni s pomočjo obsežnega pregleda literature o dosedanjih dosežkih in neuspehih pri uresničevanju teh dveh ciljev in njuni vzdržnosti. Članek obravnava tudi odnos do žensk in njihovo prizadevanje za enakost na delovnem mestu ter na področjih, kot so vodilna mesta v politiki in gospodarstvu, ter delitev gospodinjskih in skrbstvenih obveznosti v družini. Analizira razloge, zaradi katerih cilja za napredek in pravično obravnavo deklic in žensk še nista bistveno vplivala na globalni odnos do izobraževanja deklic in enakopravnega položaja žensk in moških. Napredek je počasen, ponekod pa ga sploh ni, kar velja zlasti za 4. cilj (izobraževanje za trajnostni razvoj), obenem pa je trajnostnost obeh ciljev pod velikim vprašajem. Članek se problema loti s posebno razpravo o tem, kako nezavedna in zavedna pristranskost na različne načine prizadene ženske, in s poudarkom na posebnem vidiku njene pojavnosti: diskriminaciji žensk na delovnem mestu. Prispevek predstavi sodobne študije o diskriminaciji žensk na delovnem mestu s primeri iz različnih poklicev in opozarja na ovire, s katerimi se ženske srečujejo na delovnem mestu. Sklepna ugotovitev je, da cilji trajnostnega razvoja ne bodo doseženi in trajnostni razvoj ne bo mogoč, če dekleta in ženske ne bodo postale enakopravne članice družbe. Poleg tega jih je treba izobraziti o učinkih diskriminacije in o vlogi, ki jo lahko ima izobraževanje/usposabljanje pri premagovanju njenih učinkov, ter nadaljevati z zavzemanjem za enakost.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.