Značilnosti mladostnikove izpostavljenosti pornografskim vsebinam in pogovora o njih: pogled slovenskih mladostnikov in njihovih staršev
Urška Fekonja in Sabina Čepon

Povzetek:  Namen raziskave je bil z različnih vidikov preučiti namerno in nenamerno izpostavljenost slovenskih mladostnikov pornografskim vsebinam ter značilnosti in pomen njihovega pogovora s starši. V vzorec sta bila vključena 302 udeleženca, izmed teh je bilo 138 parov mladostnikov, starih od 11 do 15 let, in njihovih staršev, ter devet mladostnikov in 17 staršev brez para. Mladostniki in starši so izpolnili demografski vprašalnik, Vprašalnik izpostavljenosti pornografskim vsebinam in Vprašalnik pogovora o pornografskih vsebinah. Rezultati so pokazali na visok odstotek nenamerne in namerne izpostavljenosti pornografskim vsebinam pri slovenskih mladostnikih, najpogostejši medij njihove izpostavljenosti pa je bil internet. Večina mladostnikov se je s pornografskimi vsebinami prvič srečala v srednjem, nekateri pa tudi v zgodnjem otroštvu. Z naraščajočo starostjo mladostnikov je naraščala tudi pogostost njihove namerne izpostavljenosti. Več kot polovica staršev se je s svojimi mladostniki že pogovarjala o pornografskih vsebinah, pogosteje kot s starši pa so se mladostniki o teh vsebinah pogovarjali z vrstniki. Pri starših je prevladovalo mnenje, da je primeren čas za pogovor o pornografskih vsebinah, ko se jim mladostnik že izpostavi. Čeprav je bilo veliko staršev odprtih za pogovor o pornografskih vsebinah z mladostniki, so pogosto menili, da nanj niso ustrezno pripravljeni. Ugotovitve kažejo na velik pomen preventivnega izobraževanja otrok, mladostnikov in njihovih staršev o pornografskih vsebinah ter preseganja zaznavanja spolnosti in pornografskih vsebin kot tabu teme.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.