Učiteljeva ocena kot dejanje in učenec kot subjekt
Janez Krek

Povzetek:  V teoretskem prispevku, utemeljenem v filozofiji edukacije, obravnavamo konstrukt formativnega spremljanja in vrednotenja znanja ter v povezavi s tem odgovarjamo na vprašanje, zakaj sta poleg refleksije o znanju, ki jo zagotavlja preverjanje znanja učencev, nujna tudi ocenjevanje znanja in ocena znanja kot dejanje učitelja. Učiteljeva ocena znanja je nujna, ker je nujno dejanje vrednotenja znanja, za katerega ni odgovoren učenec, temveč učitelj kot druga oseba. Dejanje je akt, v katerem dejavnik v simbolnem polju postane subjekt prav skozi ločitev od lastnega proizvoda, ki ga interpretira Drugi, kar zgolj pri formi ocene velja tako za učenca kot učitelja. Ocena v nasprotju s preverjanjem znanja uvede točko preloma, s katerim (učenčev) izkaz znanja in (učiteljevo) vrednotenje znanja postaneta soodvisno Dejanje, objektivirano posredovanje med učencem in učiteljem, ki učencu šele omogoči, da se vzpostavi v subjekt znanja in se kot tak reflektira v razmerju do Drugega. Ocenjevanje znanja in ocene znanja učiteljev so tako eden od temeljev etike šole, ki deluje inkluzivno in učence spodbuja s tem, da jim lahko postavlja ustrezno visoka pričakovanja v znanju in da podpira njihov razvoj v avtonomne osebnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.