O izzivih formativnega spremljanja (uvodnik)
Damijan Štefanc

Povzetek:  Tokratna številka Sodobne pedagogike v svojem tematskem delu naslavlja eno od ključnih problematik, s katero se v zadnjih letih spoprijemamo v šolskem prostoru, namreč problematiko formativnega spremljanja in povezanosti le-tega z ocenjevanjem znanja. O tem vprašanju smo 12. februarja 2020, torej tik pred izbruhom epidemije covid-19, razpravljali na strokovnem posvetu, ki smo ga na Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije organizirali v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tematsko številko je tako mogoče razumeti tudi kot nadaljevanje takratne polemične razprave.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.