Ob 80. jubileju zaslužne profesorice ddr. Barice Marentič Požarnik
Barbara Šteh in Jana Kalin

Povzetek:  Letošnjo pomlad je praznovala svoj osemdeseti rojstni dan zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, prof. ddr. Barica Marentič Požarnik. Številne generacije pedagogov, andragogov in učiteljev na različnih ravneh izobraževanja je močno zaznamovalo njeno pedagoško delo in raziskovanje na področju pedagoške psihologije, izobraževanja učiteljev in visokošolske didaktike. Njeno znanstvenoraziskovalno delo je odgovarjalo in še odgovarja na številna vprašanja kakovosti učenja in poučevanja, aktivne vloge učenca, zagotavljanja kakovosti univerzitetnega študija na temelju refleksije prakse ter v dialogu z domačimi in tujimi strokovnjaki. Vedno znova nas s svojim neumornim problemskim razmišljanjem, možnostmi za spreminjanje obstoječega stanja stvari in duha, neusahljivo ustvarjalno močjo in humanistično življenjsko naravnanostjo izziva na strokovni in osebni ravni.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.