Medosebna usmerjenost, subjektivno psihološko blagostanje in akademski dosežki študentov
Sonja Čotar Konrad

Povzetek:  V prispevku se osredotočamo na povezanost medosebne usmerjenosti, doživljanja medsebojnega sodelovanja in pomoči pri študiju, subjektivnega psihološkega blagostanja študentov ter akademskih dosežkov. Rezultati raziskave, v katero smo vključili 219 študentov Univerze na Primorskem, kažejo, da študenti poročajo o relativno visoki stopnji medosebne usmerjenosti, pozitivnih stališčih do skupinskega dela in medsebojne pomoči pri študiju ter zmerno visokem subjektivnem psihološkem blagostanju. Obstaja pomembna povezanost med nekaterimi dimenzijami medosebne usmerjenosti in naklonjenosti skupinskemu delu ter nudenju kolegialne pomoči pri študiju. Ugotavljamo tudi, da študenti z višjimi akademskimi dosežki poročajo o višji stopnji težnje po sodelovanju in samorazkrivanju kot študenti z nižjimi akademskimi dosežki. V prispevku osvetlimo pomen vključevanja skupinskega dela v visokošolsko poučevanje z vidika odzivanja visokošolskega učitelja na razvojno-psihološke potrebe študentov ter omogočanja večje učinkovitosti pri študiju. Osvetlimo tudi pomen vključevanja skupinskega dela v visokošolsko poučevanje z vidika odzivanja na psihološke potrebe študentov ter omogočanja večje učinkovitosti študija. Pri tem pa izpostavimo potrebo po vpeljevanju socialno-emocionalnega izobraževanja v visokošolski prostor.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.