Biti vpliven pedagoški vodja: ravnateljev pogled na potrebne kompetence
Rahaela Varga, Dijana Vican in Anđelka Peko

Povzetek:  Članek se osredotoča na cilj določiti kompetence, ki so potrebne za uspešno kariero ravnateljev na hrvaških šolah in katere od njih se lahko razvijejo z izobraževanjem. Pedagoško vodstvo obsega upravno, vodstveno in predvsem pedagoško vrsto kompetenc. Direktorji, ki izvajajo pedagoško vodstvo, dajejo poudarek ustvarjanju šolskega okolja, ki podpira učenje učencev na učinkovitejši način. V razpravah fokusnih skupin in spletni anketi je sodelovalo 720 ravnateljev, njihovi odzivi pa so bili analizirani, da so dobili seznam kompetenc ravnateljev. Posebna pozornost je bila namenjena tistim kompetencam, ki jih je mogoče razviti z izobraževanjem. Fokusne skupine so poudarile pričakovanja ravnateljev od začetne priprave na vodilno vlogo. Ugotovitve kažejo, da najpomembnejše kompetence, ki so potrebne za vodenje šole, ocenjujejo ravnatelji, ustrezajo pedagoški kakovosti vodenja (v nasprotju z administrativnimi ali vodstvenimi kompetencami): vzpostavljanje medsebojnega zaupanja med uslužbenci, ustvarjanje varnega in podpornega okolja, vključevanje v poklicno samo-razvoj, sprejetje jasne vizije zavoda, hitro in učinkovito reševanje problemov, motiviranje osebja, reševanje konfliktov, sodelovanje z izobraževalnim osebjem itd. Po mnenju ravnateljev se lahko podoben nabor kompetenc razvije z začetnim izobraževanjem, zato bi ga morali se izvajajo v izobraževalnem programu, ki bi voditeljem omogočil, da razvijejo točno tiste kompetence, za katere menijo, da bi jim pomagale bolj učinkovito opravljati svoje delo.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.