Stališča javnosti o inkluziji in inkluzivnem izobraževanju na Slovaškem
Ivana Šuhajdová

Povzetek:  V prispevku obravnavamo inkluzivno vzgojo in izobraževanje, zlasti z vidika stališč, ki jih ima o tem javnost na Slovaškem. Poudarjamo, da je človeški dejavnik ključni pogoj za uspešno udejanjanje inkluzije. Predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo zbrali stališča javnosti na Slovaškem o implementaciji inkluzivnega izobraževanja in v kateri je sodelovalo 557 respondentov. Rezultati so bili obdelani tako kvantitativno kot tudi kvalitativno. Zbrani podatki kažejo na pomanjkljivo zavedanja pomena inkluzije, pa tudi na to, da ima javnost težave že z razumevanjem osnovne z inkluzivnim izobraževanjem povezane terminologije. Ugotovili smo sicer, da prevladuje pozitivna naravnanost do udejanjanja inkluzije v izobraževanju, a so zlasti starši izrazili zaskrbljenost, kakšen bo odnos učencev v večinskih šolah do učencev s posebnimi potrebami, pa tudi, kako se bodo slednji vključili v vrstniške skupine. Zaskrbljenost so izrazili tudi glede pojavnosti medvrstniškega nasilja ter nepredvidljivih dogodkov.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.