Pričakovanja mednarodnih študentov glede kakovosti poučevanja in storitev – primer UP FAMNIT
Aleš Oven in Marko Gavriloski in Mitja Tretjak

Povzetek:  Število mednarodnih študentov (redno vpisanih tujcev) na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) se je v zadnjih letih znatno povečalo, zato nas je zanimalo, kateri razlogi so mednarodne študente prepričali, da so se vpisali na UP FAMNIT in se odselili v tujino. V letu 2017 smo z dvema raziskovalnima tehnikama (anketni vprašalnik in polstrukturirani intervju) želeli ugotoviti, kakšna so njihova pričakovanja glede študija. Ugotovitve kažejo, da so se ti študenti z UP FAMNIT seznanili predvsem prek svojih znancev in prijateljev. Velika večina (več kot 80 %) že ima znanje, povezano s študijem, in ga želi še izboljšati. Drugi vidiki zanje niso tako pomembni. Povezava pričakovanj študentov z dejstvom, da je večina za UP FAMNIT izvedela iz svojega družabnega kroga, nakazuje, da bi lahko bila internacionalizacija v primeru UP FAMNIT neposredno povezana s kakovostjo poučevanja in storitev. V veliki meri je fakulteta že priznana zaradi kakovostnih programov, kar dodatno dokazuje priljubljenost doktorskih programov. Na podlagi pridobljenih rezultatov bi lahko sklepali, da internacionalizacija na UP FAMNIT izboljšuje kakovost izobraževanja in raziskovanja. Vsekakor bi bile potrebne dodatne raziskave, da bi lahko dokazali prej omenjeno povezavo. Pričakovanja študentov pa je treba še naprej negovati in razvijati, na drugi strani pa morajo strokovni in pedagoški delavci znati izpolniti ta pričakovanja.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.