Pogledi študentov na učinek mobilnosti študentov na njihove dosežke in prihodnje možnosti
Mimoza Bogdanoska Jovanovska, Silvana Neshkovska, Daniela Andonovska Trajkovska in Natasha Blazeska Tabakovska and Biljana Kuzmanovska Tasetovikj

Povzetek:  Ugotavljanje vpliva mobilnosti študentov na njihove dosežke ni preprosta stvar. Ravno nasprotno, je zelo kompleksno in povezano z različnimi dejavniki. Namen prispevka je opredeliti učinek mobilnosti na makedonske študente, tj. na njihove akademske dosežke in razvoj njihovih kompetenc ter njihove prihodnje poklicne možnosti. V Republiki Makedoniji je možen dostop do številnih programov, povezanih z mobilnostjo študentov. V akademski skupnosti je na žalost splošno mnenje, da makedonski študenti teh možnosti ne izkoristijo dovolj. Rezultati raziskave kažejo na naslednje dejavnike: pomanjkanje zanimanja med študenti; strah pred odhodom v tujino; nezadostno znanje tujih jezikov; pomanjkanje informacij o prednostih študijskih izmenjav in drugo. V prispevku so predstavljeni rezultati primerjalne študije, ki se osredotoča na dve manjši skupini študentov z Univerze St. Klimenta Ohridskega v Bitoli: v eni so bili nekdanji študenti, ki so bili med študijem tudi v tujini, in kontrolna skupina študentov, ki niso bili vključeni v mednarodne aktivnosti. Ugotovitve so precej pomembne, saj razkrivajo, da v nasprotju s študenti, ki študijsko nikoli niso bili v tujini, mobilni študenti dokazujejo, da se zaradi dragocenih izkušenj, pridobljenih v procesu uresničevanja študentske mobilnosti, precej spremeni njihov celotni pristop k učnemu procesu, napredovanju v karieri in življenju na splošno.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.