Internacionalizacija kot pristop za izboljšanje visokošolskega izobraževanja v sodobni družbi
Alenka Flander

Povzetek:  Internacionalizacija visokega šolstva je relativno nov koncept. V prispevku so prikazani razvoj internacionalizacije visokega šolstva ter glavne oblike internacionalizacije v povezavi s kakovostjo učenja in poučevanja. Pri tem so predstavljena sodobna raziskovalna spoznanja in definicije, s katerimi želijo visokošolski strokovnjaki in raziskovalci izboljšati poznavanje in uveljavljanje internacionalizacije visokega šolstva v povezavi s kakovostjo učenja in poučevanja. Poudarjeni so tudi nekateri rezultati teh raziskav v Sloveniji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.