Internacionalizacija doma: primer študija medicine na Madžarskem
Timea Németh in Alexandra Csongor

Povzetek:  V zadnjih nekaj desetletjih postaja populacija pacientov v zdravstveni negi izjemno heterogena. Zato je tudi v izobraževanju na področju zdravstva postalo pomembno študente naučiti, kako lahko povečajo svojo interkulturno kompetentnost ter tako bolj učinkovito pristopajo k multikulturni populaciji pacientov in njihovi obravnavi. Eden od mehanizmov za to je tudi sodelovanje v programih mobilnosti. Toda podatki kažejo, da je mobilnih le 1 % madžarskih študentov in manj kot 0,5 % madžarskih študentov medicine, zlasti zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov in skromne finančne podpore, ki jo zmorejo zagotoviti njihove družine. Tudi zato je treba njihove interkulturne kompetence razvijati v domačem, lokalnem okolju. Namen tega prispevka je predstaviti posebej zasnovane oblike visokošolskega pouka, ki podpirajo skupen študij domačih in mednarodnih študentov, ter prikazati uporabo didaktičnih strategij, ki takšno sodelovanje omogočajo, kot denimo v programu interkulturnega učenja jezika. Predstavljamo tudi poseben projekt »sodelovanja na daljavo« (angl. telecollaboration), ki ga je mogoče razumeti kot sredstvo za internacionalizacijo doma in internacionalizacijo kurikula, pripomogel pa naj bi tudi k večji merljivi kakovosti poučevanja in učenja na Medicinski fakulteti Univerze v Pécsu na Madžarskem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.