Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O
Klara Kožar Rosulnik in Andreja Kermc

Povzetek:  Predstavljamo rezultate raziskave o stališčih mlajših odraslih, vključenih v program neformalnega izobraževanja Projektno učenje mlajših odraslih, do migracij. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi razmišljajo o migracijah ter kdo ali kaj vpliva na njihovo razmišljanje. Želeli smo spoznati, kako dobro poznajo migracije, kakšne so njihove osebne izkušnje tako z migranti kot z migracijami. Zanimalo nas je tudi, kako doživljajo položaj migrantov, ali se med njimi pojavljajo stereotipi, predsodki ter kakšne možnosti vidijo glede izobraževanja migrantov. V analizi podatkov, pridobljenih z različnimi tehnikami zbiranja podatkov (opazovanje z udeležbo, intervjuji in diskusija v fokusni skupini), smo ugotovili, da se udeleženci izbranega programa PUM-O v urbanem okolju s temo migracij precej ukvarjajo in da so kritični do situacije, v kakršni so se v sodobnosti znašli migranti, predvsem begunci, ki bežijo z nemirnega Bližnjega vzhoda. Četudi je bila priseljencem večina naklonjena (v pripovedih so se poistovetili z njimi), so se v pripovedovanju pojavljali stereotipi in dihotomije oziroma delitve na »mi«/»oni«, »sprejemljivo«/»nesprejemljivo«, »naše«/»tuje«. Raziskava je pokazala, da so na stališča mladih do migracij vplivale informacije iz medijev, do katerih so sicer precej kritični. Na podlagi ugotovitev raziskave, predstavljene v prispevku, je v sklepnem delu navedenih nekaj smernic za razvijanje pozitivnejšega odnosa do migracij in migrantov.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.