Osredotočimo se na razvijanje potencialov, ne na odpravljanje primanjkljajev: koncept, vreden razmisleka
Andrej Gregorač in Tina Kralj in Mateja Oman

Povzetek:  Z namenom pridobivanja dodatnega znanja in izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, specifično otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, smo vzgojitelji Vzgojnega zavoda Kranj imeli možnost obiskati nekaj nizozemskih institucij, ki delujejo na tem področju. V prispevku opisujemo obiskane institucije in njihovo delovanje, hkrati pa prispevamo kritičen razmislek in primerjavo med nizozemskim in slovenskim sistemom vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Ugotavljamo, da so razlike zelo velike in da se kažejo tako v obliki (organizaciji) kot vsebini (konceptih), kar pa je neposredno povezano s stanjem in razvojem družbe kot take.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.