Odnos do nadarjenih učencev in družbena (ne)enakost nadarjenih v slovenskih šolah od začetka 20. stoletja do danes
Ksenija Domiter Protner

Povzetek:  Prispevek pregledno predstavlja značilnosti odkrivanja nadarjenih in odnos do problema družbene (ne)enakosti nadarjenih v slovenskih šolah od začetka 20. stoletja do današnjega stanja. Ugotavljamo, da je bila že od prve polovice 20. stoletja naprej, še zlasti pa v 80. letih, opazna obravnava dveh problemov na tem področju. Prvi je bil problem nadarjenih učencev z nizkim socialno-ekonomskim statusom, drugi pa problem vloge in usposobljenosti učiteljev pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi. Od 90. let naprej sta se raziskovanje nadarjenosti in družbena pozornost do nadarjenih učencev zelo okrepila in dobila tudi zakonske podlage. Zgodil pa se je preobrat na področju družbene enakosti nadarjenih učencev oziroma povečevanje družbene neenakosti nadarjenih v slovenskih šolah, kar prikazuje zadnji del prispevka.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.