Izobraževanje vzgojiteljev v Kanadi: premostitveni program za begunske in priseljenske izvajalce otroškega varstva
Dr. Anna Kirova, dr. Christine Massing, dr. Larry Prochner in dr. Ailie Cleghorn

Povzetek:     : Vse večja raznolikost prebivalcev v mestih Severne Amerike, še posebno pa v Kanadi, zahteva zaposlovanje in usposabljanje vzgojiteljev, ki prihajajo iz teh priseljenskih skupin, vključno z priseljenkami in begunkami, ki se jim kot novim udeleženkam na zaposlitvenem trgu zdi delo v otroškem varstvu precej dostopno. V Kanadi, kjer je od leta 1985 multikulturalizem del uradne zvezne politike, s programi za izobraževanje vzgojiteljev skušajo pripraviti študente za delo s kulturno raznolikimi otroki in njihovimi družinami. Pri tem je paradoksalno, da študentom v programih izobraževanja vzgojiteljev, ki prihajajo iz kulturno in jezikovno raznolikih družbenih okolij, ne priznavajo kulturnih kompetenc, saj so njihove veščine in znanje v prevladujočem diskurzu marginalizirani. Podatki iz premostitvenega programa, ki je bil zasnovan posebej za zadovoljevanje potreb priseljenskih in begunskih udeležencev ter za krepitev njihovih močnih točk, so predstavljeni kot dokaz glavnih napetosti med osebnim/kulturnim in strokovnim znanjem, ki so jih študenti izkušali v programu, ko so se srečevali s prevladujočimi diskurzi v predšolski vzgoji, ki so bili del njihovega študija. Ugotovitve osvetljujejo vprašanja in strategije, ki se najverjetneje izkažejo za učinkovite v izobraževalnih programih za vzgojitelje v multietničnih/multikulturnih kontekstih. Raziskava je prispevek k strokovni literaturi, ki skuša ponovno konceptualizirati okvir za izobraževanje vzgojiteljev, da bi bili študenti iz raznolikih kulturnih, jezikovnih, etničnih in verskih okolij, poleg teoretikov in strokovnjakov na področju predšolske vzgoje, prepoznani kot imetniki znanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.