Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva
Dr. Barbara Zorman

Povzetek:  Po zgoščeni predstavitvi praks in teoretičnih pogledov na mentorstvo v ZDA in Evropski uniji prispevek predstavi primer medkulturnega mentorstva, ki se je razvijalo v sodelovanju med študenti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (medkulturnimi mentorji) in učenci priseljenci ene od obalnih osnovnih šol (varovanci) v akademskem letu 2015/16. Osredotoča se na izkušnje in stališča mentorjev, ki so predstavljeni z analizo intervjujev, izvedenih ob koncu štirimesečnega mentorskega dela, tj. v februarju 2016. Na osnovi številnih pozitivnih učinkov tega procesa, ki jih nakazujejo izjave mentorjev, npr. emocionalnega in profesionalnega zorenja mentorjev ter krepitve samozaupanja, kognitivnih zmožnosti in integracije varovancev, prispevek predpostavlja, da bi moralo medkulturno mentorstvo postati osrednji del integracijskega procesa za učence priseljence, ter v sklepnem delu predstavlja nekaj smernic za izboljšave tega procesa.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.