Konstitutivna diskontinuiteta: šolstvo in pedagogika v socialistični
dr. Nataša Vujisić-Živković

Povzetek:   V prispevku je predstavljena diskontinuiteta v prosvetni politiki in pedagoški znanosti v obdobju jugoslovanskega socializma na ozemlju Srbije. Ugotavlja se, da je v tem času prišlo do konstituiranja moderniziranega izobraževalnega sistema, katerega raziskovanje je nujno, da bi dobili celovito podobo o razvoju izobraževanja v Srbiji. Posebej so predstavljene osnove srbske/jugoslovanske marksistične pedagogike, prikazane pa so tudi nekatere njene protislovnosti, razvojne faze in dometi. V navedenem kontekstu se zastavljajo vprašanja nadaljnjega preučevanja socialističnega obdobja v razvoju šolstva in pedagogike v Srbiji, da bi ta pri oblikovanju raziskovalne identitete in vloge v načrtovanju izobraževalne politike v samorefleksiji pedagoške znanosti lahko našla ustrezno mesto glede lastne prehojene poti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.