Izobraževalna politika v socialistični Črni gori
dr. Vučina Zorić

Povzetek:   V članku predstavljamo in analiziramo proces oblikovanja, razvoja in izvajanja izobraževalne politike v Jugoslaviji, kot je potekal v Črni gori, eni izmed njenih republik. Pri raziskovanju smo se osredotočili predvsem na ugotavljanje in preučevanje posameznih značilnosti socialističnega koncepta vzgoje in izobraževanja v Jugoslaviji in Črni gori na podlagi analize pristojnosti in delovanja relevantnih ustanov, procesa odločanja o izobraževalnem sistemu, šolstvu in izvajanju izobraževalne politike nasploh ter vodenja vsega trojega. Tako smo obdelali in raziskali izvor in bistvo številnih težav, reform in pomembnih odločitev ter dogodkov, ki so odločilno vplivali na razvoj in usodo socialistične pedagogike in razvoj izobraževanja in šolstva v Črni gori. Analizirana obdobja razvoja izobraževalne politike v Jugoslaviji, če jih preučujemo v Črni gori, zaznamujeta proces prenosa pristojnosti s federacije na republike in hkratna precejšnja centraliziranost pristojnosti pri oblikovanju prosvetne politike v najvišjih partijskih organih v državi, pri čemer so državni in predvsem republiški organi lahko odločali o njej in sprejemali predpise za uresničevanje svojih odločitev. Pri raziskovanju te teme smo si prizadevali, da bi ponudili ustrezen vpogled v številne značilnosti in včasih celo posebnosti tedanjih izobraževalnih reform v Jugoslaviji in Črni gori, še zlasti od obdobja uvajanja samoupravljanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.