Odnos študentov do kakovosti visokošolskega poučevanja
dr. Snježana Dubovicki in dr. Ines Banjari

Povzetek:   Kakovost visokošolskega izobraževanja je v zadnjih letih v središču pozornosti. Gre za problematiko, ki ni le predmet raziskovanja na področjih, ki so tesno povezana z izobraževanjem, ampak postaja del interdisciplinarnega raziskovanja in poučevanja v mednarodnem prostoru. Zagotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja tako postaja globalni trend in prednostna naloga sodobne družbe. Na podlagi tega smo zasnovali tudi raziskavo, ki jo predstavljamo v prispevku. Z njo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos študentov do kakovosti visokošolskega poučevanja, po katerih kriterijih le-to vrednotijo, katere sestavine visokošolskega poučevanja po njihovi presoji vplivajo na kakovost in kako se glede tega razlikujejo študentje različnih fakultet. Podatki, ki smo jih pridobili na vzorcu 173 študentov petih fakultet, kažejo, da na mnenje študentov o pogojih za zagotavljanje in povečevanje kakovosti visokošolskega poučevanja najbolj vplivajo naslednji dejavniki: dejstvo, da so vključeni v program, ki je bil njihova prva študijska izbira, način obravnave študijskih vsebin, pogostost obiskovanja pouka ter pozitivna socialna in čustvena klima.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.