Razumevanje izobraževalnih ovir z vidika modela omejenega delovanja
Marko Radovan Povzetek:

Povzetek:  V prispevku avtor opisuje problematiko udeležbe v izobraževanju odraslih z vidika koncepta izobraževalnih ovir. Vzroke za večjo ali manjšo pripravljenost v izobraževanju odraslih razlagamo na dva načina: psihološki in sociološki. Prvi vidik opisuje predvsem notranje dejavnike motivacije za izobraževanje, pri drugem pa razumevanje temelji na zunanjih pogojih, pod katerimi se oseba vključuje v izobraževanje. Rezultati empiričnih raziskav pogosto postavljajo pod vprašaj uporabnost razumevanja ovir z osredotočanjem le na posameznikovo razumevanje sveta. Avtor kot eno od možnih poti razumevanja vpliva izobraževalnih ovir na udeležbo v izobraževanju predstavi model omejenega delovanja avtorjev Rubensona in Desjardinsa, ki menita, da moramo upoštevati tudi širše strukturne pogoje in ukrepe, s katerimi poskušajo vlade povečati možnosti za izobraževanje ter analizirati interakcijo med njimi in posameznikovim pojmovnim aparatom. Na tej podlagi sta omenjena avtorja oblikovala »Model omejenega delovanja«, s katerim želita ilustrirati vpliv modela države blaginje na premagovanje izobraževalnih ovir.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.