Izobraževanje za pismenost v luči kritične teorije izobraževanja odraslih
Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  Prispevek obravnava vprašanja, povezana z družbeno obrobnostjo nekaterih skupin odraslih. Avtorica analizira, kateri dejavniki vplivajo na položaj posameznika, zaradi katerega se le-tega opredeli kot pripadnika katere od ranljivih skupin odraslih, hkrati pa razmišlja tudi o vplivih, ki posameznika stigmatizirajo. V prispevku se sooča in analizira pomen pojmov »družbena izključenost« in »družbena vključenost« ter vlogo, ki jo pri tem ima izobraževanje odraslih. Posebej se izpostavi pismenost odraslih kot spremenljiv in večrazsežnostni koncept, ki ga v veliki meri definira ravno družbena vključenost oz. položaj posameznika v določeni družbi, nanj pa vpliva tudi opredelitev pomena ustvarjanja in uporabe znanja v določeni družbi. Avtorica s kratkim pregledom različnih teoretskih tradicij na področju izobraževanja odraslih prikaže različne pristope k izobraževanju za pismenost, podrobneje pa se ustavi pri kritični in postmoderni paradigmi, na katerih tudi temelji razmislek o delu učiteljev odraslih na tem področju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.