Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem evropskem jezikovnem okviru
Janez Skela

Povzetek:   Prispevek se pretežno ukvarja s sporazumevalno zmožnostjo kot osnovnim ciljem poučevanja in učenja tujih jezikov. S pomočjo okvira za konceptualiziranje vsebine učnega načrta za tuji jezik so prikazane glavne razvojne stopnje, ki so pripeljale do današnjega razumevanja konstrukta sporazumevalne zmožnosti. Prispevek nadalje preide na obravnavo doslej najnatančnejšega opisa sporazumevalne zmožnosti, ki jo podaja »Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje« (SEJO ali Okvir). V nadaljevanju se prispevek ukvarja s »poučevanjem« sporazumevalne zmožnosti in ugotavlja, da trenutno prevladujoči komunikacijski pristop k poučevanju tujih jezikov še nima sistematično izdelanih poti za dosego svojega cilja. Sporazumevalna zmožnost v tujem jeziku je namreč nekaj tako zapletenega, da je verjetno nikoli ne bo mogoče skrčiti na »lepo zapakiran učni načrt«. Zaradi posebnega položaja angleščine kot lingue france in zaradi potrebe po uspešnejšem »poučevanju« sporazumevalne zmožnosti se pomen »dobre prakse« neprestano spreminja. Po celotnem angleško govorečem delu sveta se pojavljajo novi, hibridni modeli poučevanja angleščine, ki – v različnih preoblekah – združujejo značilnosti tako tujejezikovnih kot drugojezikovnih teorij in praks samega poučevanja angleščine ter tako poučevanje angleščine kot drugega jezika postavljajo v okvir poučevanja angleščine kot tujega jezika.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.