Dosežki dijakov v raziskavi TIMSS za maturante in ocene pri matematiki na splošni maturi v Sloveniji
Barbara Japelj Pavešić in Gašper Cankar

Povzetek:  Avtorja prikazujeta povezavo med dosežki mednarodne raziskave TIMSS za maturante in dosežki pri matematiki na splošni maturi. Na ravni šol višji dosežki na TIMSS za večino šol pomenijo tudi višje maturitetne ocene iz matematike. Na ravni dosežkov posameznih dijakov je dosežek v raziskavi TIMSS pomembneje povezan z oceno na splošni maturi kakor z oceno iz matematike v zadnjem letniku srednje šole. Nekateri najuspešnejši dijaki v raziskavi TIMSS na maturi pri matematiki niso dobili najvišjih ocen, saj so opravljali izpit na osnovni ravni. Primerjava po spolu pokaže, da imajo fantje v raziskavi TIMSS v povprečju višje dosežke od deklet, dekleta imajo v povprečju višjo oceno pri matematiki v zadnjem letniku šole, pri matematiki na splošni maturi pa ni večjih razlik. Vsebinska analiza nalog raziskave TIMSS je v primerjavi z maturitetnimi nalogami pokazala, da so bile naloge v TIMSS v večjem obsegu kot na maturi problemsko zastavljene in so preverjale zahtevnejše teoretične koncepte matematike v drugačnem kontekstu kot naloge pri splošni maturi. Napovedi dijakov o prvi izbiri študija kažejo, da so fantje, ki si želijo študirati naravoslovje, medicino, tehniko, računalništvo in informatiko ter družboslovje, po dosežkih TIMSS enako uspešni ali uspešnejši od deklet, zanimivo pa so glede na dosežek pri TIMSS boljše bodoče študentke matematičnih študijev. Tudi povprečna ocena matematike pri splošni maturi kaže podobno sliko – enako ali boljšo povprečno oceno imajo bodoče študentke matematike in ekonomije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.