Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja
Erika Semen

Povzetek:  Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja problematiziramo z dvema kriterijema, ki temeljita na doseganju standardov znanja v učnih načrtih: tj. (i) zaključnih šolskih ocen v 9. razredu in (ii) dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu osnovne šole. V prvem delu prispevka so na podlagi mednarodne klasifikacije ISCED-97 predstavljeni podatki o vključenosti mladine v izobraževanje in podatki o odprtosti srednješolskih izobraževalnih programov za želje šolajočih se. Prikazani podatki omogočajo lažje razumevanje problema objektivnosti meril v drugem delu, ki je osrednja tema prispevka. V tem delu pokažemo, da zaključne ocene učencev v 9. razredu osnovne šole niso povezane z dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu in so zato kar zadeva pravičnost kot edini kriterij pri vpisu v srednje šole z omejitvijo vpisa vprašljive. Kot edini kriterij za vpis v najzahtevnejše programe srednješolskega izobraževanja pa so problematične tudi s stališča kakovosti znanja, kot se kaže na nacionalnem preverjanju znanja pri nekaterih nalogah iz matematike.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.