Podobe otrok v Evropi – primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok
Nada Turnšek in Alenka Rožič

Povzetek:  Primerjalna študija predstavlja rezultate mednarodne raziskave vrednot in prepričanj prebivalcev evropskih držav (World Values Survey, European Social Survey). Respondenti so s seznama otrokovih lastnosti (samostojnost, vernost, varčnost, nesebičnost, domišljija, trdo delo, odgovornost, strpnost in spoštovanje drugih, ubogljivost, lepo vedenje ter odločnost/vztrajnost) izbrali pet tistih, ki bi jih morali otroci pridobiti doma od staršev. Teoretski okvir študije se v največji meri osredotoča na teorijo modernizacije in postmodernizacije avtorja Ronalda Ingleharta (1995; 1997). Analiza večrazsežnostnega lestvičenja je prepoznala obstoj dveh vzorcev s po petimi statistično značilno povezanimi zaželenimi lastnostmi otrok. Prevladujoče podobe otroka v Evropi variirajo na kontinuumu od tradicionalnega religioznega do postmodernega vzorca lastnosti otrok. Zaželene lastnosti otrok so značilno povezane z materialistično/postmaterialistično orientacijo respondentov ter njihovimi subjektivnimi ocenami kakovosti življenja (zadovoljstvom z življenjem, zdravja, sreče in zaupanja v ljudi). Izbor lastnosti otrok pri respondentih iz Slovenije se razlikuje tako od postmodernega kot tudi od tradicionalno-religioznega vzorca; prepoznati je podobo otroka, ki je predvsem samostojen, odločen in vztrajen. Na podobo otrok pri respondentih Slovenije v največji meri vplivajo dejavniki, kot so izobrazba, dohodek in starost; materialistična/postmaterialistična orientacija, politična usmeritev in spol pa imajo manj vpliva.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.