Poklicno/strokovno izobraževanje in visoko vrednotenje terciarne izobrazbe
Darko Štrajn

Povzetek:  V dobi globalizma in velike kompleksnosti družb se zgodovinske paradigme vzgojnih in izobraževalnih konceptov »prevajajo« v nasprotja znotraj šolskega sistema in se kažejo kot nasprotja v umeščenosti le-tega v gospodarske in preostale družbene sisteme. Prav v obdobju po reformah poklicnega/ strokovnega izobraževanja, torej osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, pa se je zdelo, kot da je magično sredstvo rešitve problema neravnotežij in nasprotij kratkomalo »svobodni trg« kot sestavina pojmovanja, ki je danes z visoko stopnjo konsenza prepoznano kot neoliberalna ideologija. Tu postavljamo hipotezo, da se posamezniki in cele socialne skupine v primežu teh nasprotij in družbenih vplivov v razmerah demokracije in relativne svobode izbire poklicnih poti, življenjskih stilov in celo vse bolj možnosti izbire kulturnega okolja, odločajo tudi nepredvidljivo. Eden od učinkov takih trendov je opazna težnja učencev po investiranju v prihodnost v obliki pridobivanja višje izobrazbe, kar pomeni, da je poklicno/strokovno šolstvo vse bolj institucija vertikalne izobraževalne prehodnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.