Vzgoja za medije in koncept medijske pismenosti v informacijski družbi
Dr. Karmen Erjavec

Povzetek:  Medijske študije razširjajo koncept medijske pismenosti tako, da poleg tradicionalnega osredotočanja na tisk in avdiovizualne medije vključujejo internet in druge nove medije. Članek odgovarja na vprašanje, kako v informacijski družbi spremeniti medijsko pismenost. Začne s predstavitvijo mladostniške porabe medijev in naslednjo opredelitvijo: medijska pismenost je sposobnost dostopa, analize, ocene in ustvarjanja sporočil v različnih kontekstih. Članek analizira ta model s štirimi prvinami glede na uporabnost v novih medijih. Rezultat analize koncepta medijske pismenosti je, da je treba razširiti naše razumevanje medijske pismenosti tako, da bo vsebovala temeljno znanje o širokem družbenem, kulturnem, ekonomskem, političnem in zgodovinskem kontekstu, v katerem mediji ustvarjajo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.