Otroci kot oblikovalci svojih vsakdanjih odnosov. Vloga medijskih znamk v otroških vrstniških skupinah
Dr. Ingrid Paus-Hasebrink

Povzetek:  Prispevek se opira na raziskavo, ki je potekala v sklopu večje raziskave v Nemčiji v zvezi z medijskimi znamkami v otroškem vsakdanjiku. »Medijske znamke« so medijske ponudbe, ki jih po eni strani proizvajalci zaznamujejo s posebnimi, edinstvenimi blagovnimi znamkami, po drugi strani pa jih – kot v našem primeru – uporabljajo otroci kot pomembne in priznane znamke v vrstniških skupinah. V prispevku ugotavljamo, kako otroci različne starosti in spola uporabljajo posebne blagovne znamke in kako jih uporabljajo za oblikovanje odnosov v svojih vrstniških skupinah. Pri tem namenja kvalitativni del raziskave posebno pozornost otrokovi lastni zmožnosti ravnanja in oblikovanja. Jasno bo, da otroci sicer uporabljajo široko paleto medijske ponudbe – na splošno pa vsi ponujeni izdelki ne dobijo statusa otroških medijskih znamk, ki jih lahko otroci aktivno uporabijo tudi za integracijo v vrstniške skupine. V zvezi s tem je tudi v prijateljskih krogih in vrstniških skupinah otrok zelo pomembna tako imenovana prevladujoča razlaga, tj. tista interpretacija, ki je v teh odnosih najpomembnejša.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.