Prehod iz vrtca v osnovno šolo - izkušnje vzgojiteljic iz Bosne in Hercegovine
Dženeta Camović

Povzetek:  Začetek šolanja je za otroke, starše, strokovne delavce in vzgojitelje zelo zahtevno obdobje prehoda. Zato sta za pozitivne rezultate ključna dejavna podpora in sodelovanje vseh sodelujočih. Prispevek analizira proces prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo z vidika vzgojiteljic v Bosni in Hercegovini (BiH). Izvedli smo kvalitativno raziskavo s polstrukturiranim intervjujem z 18 vzgojiteljicami predšolskih otrok, njihove izkušnje pri delu z otroki pa nam pomagajo razumeti proces prehoda iz vrtca v osnovno šolo in z njim povezane izzive. Rezultati raziskave nakazujejo uporabo najmanj učinkovitih dejavnosti pri prehodu ter odsotnost sodelovanja in izmenjave informacij med vrtcem in šolo pa tudi potrebo vzgojiteljic po pedagoški podpori in strokovnem sodelovanju z osnovnošolskimi učiteljicami. V skladu s tem prispevek podaja priporočila za izboljšanje in stabilnost sistema prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.