Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost. Poročilo s Pedagoško-andragoških dnevov 2023
Nina Breznikar in Monika Govekar Okoliš in Katja Jeznik

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.