Primerjava dosežkov učencev med nacionalnimi preizkusi znanja in zaključnimi ocenami iz matematike
Jerneja Bone in Daniel Doz

Povzetek:  Smiselna analiza podatkov, ki jih pridobimo na internih in eksternih preverjanjih znanja, je pomembna za načrtovanje nadaljnjega poučevanja. V prispevku prikažemo longitudinalno primerjavo dosežkov učencev 9. razreda na nacionalnih preizkusih znanja matematike in zaključnih ocen ob zaključku šolskega leta. Primerjali smo podatke v treh obdobjih, z razmikom treh let. Ugotavljali smo, ali se viša odstotek učencev z višjimi zaključnimi ocenami in ali je povezanost med hipotetično oceno pridobljeno na Nacionalnem preverjanju znanja in zaključno oceno pri matematiki v 9. razredu osnovne šole visoka. V raziskavi smo ugotovili, da je odstotek učencev z zaključno oceno odlično v rahlem porastu ter da je odstotek učencev z oceno zadostno v rahlem upadu. Potrdili smo, da obstaja visoka povezanost med hipotetično oceno pridobljeno na nacionalnem preverjanju znanja in zaključno oceno pri matematiki v 9. razredu osnovne šole. V raziskavi smo upoštevali, da sta zaključna ocena in dosežek na nacionalnem preverjanju znanja oz. hipotetična ocena dve različni merili šolske uspešnosti.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.