Koordinirani postopek izdelave magistrskih del in izvedbe zagovorov v obliki študentskega posveta
Jernej Kapus

Povzetek:  Predstavljamo primer dobre prakse s Fakultete za šport, zdravje in znanost o gibanju Univerze v Portsmouthu v Veliki Britaniji. Pri njih namreč vsi študentje v zadnjem letniku magistrskega študija časovno koordinirano izdelajo magistrska dela in jih zagovarjajo na študentskem posvetu, prireditvi, ki jo vsako leto organizirajo v prvi polovici septembra. Pri javni predstavitvi magistrskih del si študentje pomagajo s plakati. Glede na trenutno obliko zaključka magistrskega študija pri nas menimo, da bi imele spremembe v smeri opisane prakse iz tujine kar nekaj pozitivnih učinkov za vse vpletene, torej za študente, visokošolske učitelje, študentski referat in fakulteto.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.