Potrebujemo šolsko reformo? (intervju z dr. Zdenkom Kodeljo)
Mojca Kovač Šebart

Povzetek:  Šolska reforma je pred vrati. Pripravljata se že nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033 in kurikularna prenova za vrtce, osnovne šole in gimnazije. To so prvi koraki na poti do šolske reforme, ki je za zdajšnjo vlado nemara poglavitni cilj, ki ga na šolskem področju namerava uresničiti v svojem mandatu. O tem smo se pogovarjali z dr. Zdenkom Kodeljo, znanstvenim svetnikom in vodjo Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem z vprašanji filozofije vzgoje. Je oziroma je bil član in aktivni sodelavec več mednarodnih strokovnih združenj (Philosophy of Education Network of the European Educational Research Association; Société Francophone de Philosophie de l’Éducation; International Network of Philosophers of Education; Philosophy of Education Society; Philosophy of Education Society of Great Britain; European Association for Education Law and Policy; Plateforme paneuropéenne sur l’éthique, la transparence et l’intégrité dans l’éducation pri Svetu Evrope) ter uredniških odborov revij (Ethics and education; Theory and Research in Education). Z dr. Evo D. Bahovec sta bila osrednja avtorja Načel in teoretičnih izhodišč, ki so določala splošni teoretični okvir za preoblikovanje javnega sistema vzgoje in izobraževanja na preduniverzitetni ravni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 1995, bil je tudi član nacionalnega kurikularnega sveta leta 1996 in član nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Strokovnjak, ki mu niso tuja načela, sistemske in kurikularne rešitve na področju vzgoje in izobraževanja, zato je v tem trenutku izjemno zanimiv sogovornik.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.