Zavedanje o planetarnih omejitvah kot izhodišče trajnostnega razvoja: primer uporabe ekološkega odtisa v izobraževanju
Nejc Bobovnik in Katja Vintar Mally

Povzetek:  Zavedanje planetarnih omejitev je ključno za delovanje v smeri trajnostnega razvoja in posledično nujni del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Paradigma trajnostnega razvoja zahteva, da se socialno-ekonomski napredek dosega v okviru nosilnih zmogljivosti okolja, ki pa jih v zadnjih desetletjih človeštvo presega z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Na preseganje planetarnih zmožnosti obnavljanja nazorno opozarjajo tudi izračuni ekološkega odtisa kot sintezne mere pritiskov na okolje, ki so prek spletnih kalkulatorjev postali dosegljivi širši javnosti. V raziskavi s študentkami in študenti geografije na Univerzi v Ljubljani smo uporabili spletni kalkulator ekološkega odtisa, da bi jim približali izbrane učne vsebine z izračunavanjem osebnega ekološkega odtisa in preigravanjem možnosti za njegovo zmanjšanje v različnih kategorijah potrošnje, sočasno pa smo vrednotili tudi praktične izkušnje s kalkulatorjem ekološkega odtisa in njegovo primernost za šolsko rabo. Uporabniki spletnemu kalkulatorju priznavajo pomemben prispevek k izobraževanju za trajnostni razvoj in enostavnost uporabe, ki sem jim zdi priporočljiva predvsem v zadnji triadi osnovne šole in v srednji šoli, medtem ko je največ izboljšav možnih pri konkretnih predlogih za spremembe navad in motiviranju za njihovo uvajanje v vsakodnevno življenje.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.