Recenzija knjige: Potrebujemo humanistiko
Hana Hunjet

Povzetek:  Recenzija knjige: Collini, S. (2019). Zakaj potrebujemo univerze? Ljubljana: Krtina.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.