Ko študent demonstrator postane reflektivni partner v univerzitetnem poučevanju
Alenka Tratnik

Povzetek:  V visokošolskem izobraževalnem kontekstu poznamo različne oblike sodelovanja med učitelji in študenti. Ko študent kot demonstrator postane sooblikovalec in aktiven partner v pedagoškem procesu, okrepimo sodelovanje med visokošolskimi učitelji in študenti, zmanjšamo vrzel med teorijo in prakso, prispevamo k raznolikosti in fleksibilnosti univerzitetnega poučevanja ter ustvarimo pomembno dodano vrednost za vse udeležene. Namen prispevka je predstaviti teoretična izhodišča za vzpostavitev demonstratorstva in načine sodelovanja študentov demonstratorjev v pedagoškem procesu na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru ter skozi izkušnjo študentke demonstratorke pri predmetu Angleški poslovni jezik pokazati, kako lahko dnevnik refleksij uporabimo kot orodje za analizo učnih ur in reflektiranje študentovega pedagoškega vključevanja, delovanja ter doživljanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.