Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju (uvodnik)
Igor Bijuklič in Sabina Autor

Povzetek:  Pred bralko in bralcem je tematska številka Sodobne pedagogike, v kateri odpiramo vprašanje terminologije in (novih) pojmov na področju vzgoje in izobraževanja. Ambicija pričujoče številke ni bila opraviti podroben pregled trenutnega stanja niti narediti reprezentativen izbor, saj bi to preseglo časovne in prostorske okvire, ampak predvsem postaviti vprašanje terminologije ter s tem tudi konceptov in novoreka kot tisto, ki je že samo na sebi pomembno za raziskovanje in delovanje v polju vzgoje in izobraževanja. Ob pedagogiki na področje vzgoje in izobraževanja vstopajo tudi druge humanistične in družboslovne vede ter discipline, kot so sociologija, filozofija, psihologija, z razvojem tehnologije pa tudi naravoslovje in tehnika. Vendar šolsko polje poleg znanosti sooblikuje in razvija tudi praksa in ne nazadnje tudi izobraževalne politike. Skratka, področje izobraževanja je zaznamovano z izrazito interdisciplinarnostjo in heterogenostjo ter s tem posledično tudi z mnoštvom konceptov in terminologije.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.