Nelagodje ob pojmu vzgoja
Irena Lesar

Povzetek:  Prispevek je zgrajen na tezi, da so nekatere terminološke novosti v polju vzgoje in izobraževanja posledica nelagodja ob pojmu vzgoje in njegovem opredeljevanju, v določenem obdobju pa tudi posledica diskreditacije akademske pedagogike v razpravah in odločanju ob uvajanju šolskosistemskih sprememb. Po uvodni predstavitvi ključnih značilnosti vzgoje so nadalje predstavljeni trije sklopi sprememb na teoretski in sistemski šolski ravni (kurikuluma, ocenjevanja, urejanja odnosov) ter ob tem tudi nekaj najbolj očitnih terminov oz. novorekov (npr. edukacija, pismenost, kompetence, učni izidi, kvalifikacije, pravice in dolžnosti). Po pregledu pomembnih procesov (neoliberalizem, individualizem, evropeizacija, mednarodne raziskave, learnification oz. učenjenje, kontinentalna in anglo-ameriška zasnova), ki so (so)oblikovali opisane spremembe, so na koncu navedeni nekateri odgovori na ključna vprašanja vloge vzgoje ob izzivih sodobnega sveta, s katerimi se lahko soočimo le z nelagodjem kot konstitutivnim odnosom do snovanja in učinkov vzgoje.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.