Izkušnje in strokovni izzivi vzgojiteljic med in po zaprtju vrtcev zaradi pandemije covida-19: refleksije iz Bosne in Hercegovine
Dženeta Camović

Povzetek:  Podobno kot številne druge države se je tudi Bosna in Hercegovina (BiH) soočila z izzivom, kako zagotoviti kontinuiteto na področju vzgoje in izobraževanja v času pandemije. Na področju predšolske vzgoje je pedagoško delo potekalo z uporabo različnih pristopov, ki so jih za spopadanje s krizo zasnovala tako vodstva posameznih vrtcev kot tudi pristojno Ministrstvo za izobraževanje. V tem prispevku analiziramo izkušnje in izzive vzgojiteljic predšolskih otrok v BiH v času zaprtja vrtcev zaradi pandemije. Opravili smo empirično raziskavo, v katero smo vključili 19 vzgojiteljic, ki smo jih izbrali po načelu vzorčenja snežne kepe. Podatke smo zbrali z uporabo polstrukturiranega intervjuja in jih ustrezno kvalitativno vsebinsko analizirali. Rezultati nakazujejo, da so vzgojiteljice pri svojem delu naletele na številne izzive: v času, ko so bili vrtci zaprti, je bil največji uporaba tehnologije in zagotavljanje kontinuitete vzgojnega procesa, medtem ko je bil po ponovnem odprtju vrtcev v ospredju problem pomanjkanja vzgojiteljic in s tem povezana organizacija pedagoškega dela ob sočasnih zahtevah po spoštovanju epidemioloških ukrepov. Na podlagi analize izkušenj vzgojiteljc med in po zaprtju vrtcev je mogoče skleniti, da bi bilo mogoče kakovost predšolske vzgoje med pandemijo izboljšati, če bi imeli strokovni delavci ustrezno strokovno podporo pri njihovem soočanju z izzivi v tem kriznem obdobju.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.