Vzgojno-izobraževalne ustanove in izzivi mladih LGBTIQA+ oseb med pandemijo covida-19
Nika Ferbežar, Mateja Marovič in Marko Gavriloski

Povzetek:  V prispevku opisujemo specifično situacijo mladih LGBTIQA+ oseb med pandemijo covida- 19 in predstavljamo smernice, ki jih lahko vzgojno-izobraževalne ustanove po mnenju teh mladih implementirajo za zmanjšanje posledic ukrepov, sprejetih zaradi pandemije covida-19. V okviru kvalitativne raziskave smo mlade LGBTIQA+ osebe spraševale_i o situacijskih izzivih, s katerimi se soočajo med pandemijo, in jih prosile_i, da navedejo možne načine, s katerimi lahko vzgojno-izobraževalne ustanove v dani situaciji podpirajo šolajoče se, ki so zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete marginalizirane_i in med pandemijo še toliko bolj ranljive_i. Ugotovile_i smo, da so izzivi, s katerimi se soočajo mlade LGBTIQA+ osebe, v tem kontekstu vezani predvsem na nesprejemajoče okolje in težave v duševnem zdravju. Kljub temu, da so nekatere osebe zaradi preteklih negativnih izkušenj izrazile odkrit dvom o zmožnostih vzgojno-izobraževalnih ustanov za ponujanje pomoči, na podlagi njihovih odgovorov predlagamo konkretne rešitve, ki vzgojno-izobraževalne ustanove usmerjajo k uspešnemu zavezništvu. Te rešitve so razumevanje specifične realnosti LGBTIQA+ mladih, javno zagovorništvo pravic LGBTIQA+ skupnosti in ponujanje psihosocialne podpore pri izzivih, povezanih z izgubo (varnega) doma in težavami v duševnem zdravju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.