Odnos med šolsko politiko in pedagoško stroko med epidemijo koronavirusa
Katja Černe in Janja Antić

Povzetek:  V članku obravnavamo nekatere značilnosti odnosa med šolsko politiko in pedagoško stroko v obdobju od ustavitve vzgojno-izobraževalnega procesa v vzgojno-izobraževalnih ustanovah marca 2020 do konca šolskega leta. Najprej predstavimo nekatere poglede na ta odnos in sodelovanje med šolsko politiko in stroko v preteklih obdobjih, nato pa z analizo ključnih formalnih dokumentov, ki so usmerjali vzgojno-izobraževalni proces na daljavo in vračanje nazaj v osnovne šole, osvetlimo nekatere strokovne dileme v zvezi z utemeljenostjo priporočil ter vpetostjo strokovnjakov v pripravo dokumentov. Sledi predstavitev izsledkov kvalitativne empirične raziskave, v okviru katere smo izvedli intervjuje s tremi strokovnjaki, ki se na različnih institucijah ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem. Ugotovili smo, da vsi sodelujoči eksperti poudarjajo pomen sodelovanja šolske politike in stroke pri iskanju in uveljavljanju rešitev ter temu pripisujejo temeljno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Obenem pa sogovorniki ugotavljajo, da to sodelovanje med spomladanskim zaprtjem šolskih ustanov ni bilo zadostno in ustrezno.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.