Vpogled v učenje in doživljanje izpitov pri študentih med pandemijo covida-19
Polona Gradišek in Alenka Polak

Povzetek:  Pandemija covida-19 je v študijskem letu 2019/2020 v Sloveniji kot tudi drugod po svetu močno zaznamovala izvedbo poletnega semestra študija. Iz poučevanja in učenja »v živo« smo z uporabo različnih informacijsko-komunikacijskih platform, kot npr. spletnih učilnic v okolju Moodle, aplikacij ZOOM, MS Teams, Exam.net idr., prešli na poučevanje in učenje na daljavo. Nastale zdravstvene in družbene okoliščine so pomembno vplivale na vključenost študentov v študijski proces, na formalne in neformalne interakcije med študenti ter med visokošolskimi učitelji in študenti, pa tudi na psihološke potrebe študentov na področju njihovih medosebnih odnosov, kompetenc in občutkov avtonomnosti. Z empirično raziskavo na vzorcu 110 študentov prvih letnikov različnih pedagoških smeri na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo raziskali, kako so v času pandemije covida-19 določene metode poučevanja in učenja ter študijske obveznosti prispevale k razvoju kompetenc študentov in kako zahtevne so se jim zdele. Analizirali smo tudi, kako so študenti doživljali opravljanje izpitov na daljavo. Rezultati raziskave so pokazali, da so po mnenju študentov izbrane metode poučevanja in učenja ter opravljanje študijskih obveznosti na daljavo pozitivno prispevali k razvoju kompetenc študentov; ti so uspešno razvijali nove spretnosti, tudi tiste povezane z opravljanjem izpitov na daljavo. Študenti so izpostavili tudi nekatere težave in skrbi, ki so ta proces v tistem obdobju spremljale. Kljub temu, da je poučevanje in učenje na daljavo lahko uspešno, pa menimo, da ne more nadomestiti poučevanja »v živo«, zlasti ne na pedagoških fakultetah, kjer so visokošolski učitelji študentom – prihodnjim pedagoškim delavcem – pomembni modeli profesionalnega pedagoškega vedenja.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.